11 กรกฎาคม 2562 หนองคาย น้ำโขงลดต่ำกระทบการสัญจรทางเรือ

ที่มา: https://www.banmuang.co.th/news/region/156703

หนองคาย น้ำโขงมีระดับต่ำ กระทบการสัญจรทางเรือ ต้องใช้ความระมัดระวัง และความชำนาญเส้นทางเดินเรือของคนในพื้นที่ ระดับน้ำโขงที่จังหวัดหนองคายยังคงมีระดับต่ำ แม้ว่าวันนี้จะเพิ่มขึ้นจากเมื่อวานเล็กน้อยแต่พรุ่งนี้ก็มีแนวโน้มจะลดลงอีก ล่าสุดระดับน้ำโขงที่ไหลผ่านจังหวัดหนองคาย วัดที่ส่วนอุทกวิทยาหนองคาย กรมทรัพยากรน้ำ มีระดับอยู่ที่ 2.38 เมตร ลดลงจากเมื่อวานนี้ 2 ซม. ต่ำกว่าตลิ่ง 9.82 เมตร และมีแนวโน้มลดลงอีก หากไม่มีฝนตกในพื้นที่และทางตอนเหนือ จากระดับน้ำโขงที่ยังมีระดับต่ำ ได้ส่งผลกระทบต่อการสัญจรทางเรือในแม่น้ำโขง ที่ต้องใช้ความระมัดระวัง และความชำนาญเส้นทางเดินเรือของคนในพื้นที่ เพื่อไม่ให้ติดสันดอนทราย และชนหินใต้น้ำโขง โดยเฉพาะในเขตอำเภอสังคม บริเวณพันโขดแสนไคร้ ที่มีโขดหินที่โผล่พ้นน้ำและอยู่ใต้น้ำเป็นจำนวนมาก ส่วนการเดินเรือที่ด่านท่าเรือหายโศก ที่บรรทุกสินค้าจากไทยไป สปป.ลาว ตอนนี้ก็ต้องใช้ความระมัดระวังและไม่บรรทุกน้ำหนักมากเกินไป อีกทั้งยังต้องใช้คนขับเรือที่มีความชำนาญเช่นกัน นอกจากนี้ช่วงนี้เรือสำราญขนาดใหญ่ของ สปป.ลาว ที่ล่องในแม่น้ำโขงตั้งแต่เวียงจันทน์ไปถึงปากเซ ที่เคยล่องเรือช่วงนี้ที่ปกติเป็นช่วงที่น้ำโขงขึ้นสูง ช่วงนี้ก็ไม่มีการล่องเรือในช่วงนี้จากการที่น้ำโขงมีระดับต่ำ